ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ

 

Στις 22 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρεμαστιωτών ΗΠΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ

απεφάσισε να προβεί σε ανακατανομή των θέσε- ων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση, οι θέσεις ανακατανεμ.ηθησαν ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτα Π. Δούνια

Αντιπρόεδροι: α)Χρυσούλα Λεγάκη, β) Τάσος Τζάκας Γραμματέας: α)Σωτηρία Δημ. Τζάκα-Everett, β) Τζέννη Τζάκα-Polyzito

Ταμίας: Κώστας Λαύκας

Σύμβουλοι: α)Κωνσταντίνα Ξερακιά-Μαυρομιχάλη, β) Άννα Τζάκα-Βούρβαχη, γ) Τζένη Τζάκα

Συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο! Ευ- χόμαστε να πράξουν ό,τι καλύτερο για την εν ΗΠΑ παροικία των Κρεμαστιωτών και για την Κρεμαστή!