ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ                                    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

 «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»                    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το ίδρυμα υποτροφιών Νικολάου Παπαμιχαλόπουλου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είκοσι (20) υποτροφίες σε φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και μεταπτυχιακούς ελληνικών πανεπιστημίων που οι ίδιοι ή ο ένας εκ των γονέων τους γεννήθηκαν στην Κρεμαστή Λακωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα μέλη του συλλόγου ή να τα ταχυδρομήσουν (όχι συστημένο) στη διεύθυνση: ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ,  ΑΘΩ 7 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15127 ΑΘΗΝΑ  μέχρι τις 31/10/2016.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων και παππούδων σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι γεννημένοι στην Κρεμαστή.
  2. Πιστοποιητικό σπουδών από την αντίστοιχη σχολή / τμήμα.
  3. Αναλυτική βαθμολογία στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα μαθήματα που αντιστοιχούν στο Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (Παρατήρηση: πάνω στην αναλυτική βαθμολογία ή σε μία λευκή σελίδα Α4 να επισημαίνονται από το φοιτητή /τρια  τα μαθήματα που δηλώθηκαν από το φοιτητή για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015)  
  4. Αντίγραφο του προγράμματος μαθημάτων από τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής.
  5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων για το οικονομικό έτος 2014
  6. Επικυρωμένο   αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή/τριας
  7. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας απο βιβλιάριο τραπέζης όπου θα φαίνεται καθαρά το IBAN με κύριο δικαιούχο τον/την φοιτητή/τρια
  8. Αριθμός τηλεφώνου (σταθερό - κινητό) επικοινωνίας με το φοιτητή/τρια και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail)

Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες και διευκρινήσεις  απευθυνθείτε στο μέλος του συλλόγου: Παρδάλης Νίκος, τηλ: 6977772848, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

   O Πρόεδρος  του Συλλόγου

 

                                                                                                                  Ι. Παπαμιχαλόπουλος